About Us

3

Tá Scoil Mhuire Náisiúnta suite i sráidbhaile Chora Finne i dTuaisceart an Chláir.Tá an scoil suite i gceantar stairiúil toisc go bhfuil sí in aice le fothracha Thigh na mBocht.Ar an taobh eile den scoil tá an tseanpháirc iománaíochta agus Halla Phádraig a bunaíodh i 1945.Ar áhharaí an tsaoil tá an scoil suite ar imeall na Bóirne agus dá  bharr sin glacann an Bhoireann páirt mhór i gcuraclam na scoile agus glacann an timpeallacht álainn atá ar gach taobh den tsráidbhaile páirt mhór ann freisin.Tá béim mhór ar chúrsai spóirt agus imrítear peil na mban, peil na mbuachaillí, iománaíocht agus camógaíocht. Múintear snámh do na daltaí ó Rang 3 suas agus úsáidtear an halla spóirt i Lárionad Spóirt Finne don Chorpoideachas.Tá an scoil ag súil le brat glas níos déanaí sa bhliain.Faoi láthair tá méadú á dhéanamh ar an scoil agus beidh roinnt seomraí nua réidh le h-oscailt sara  bhfad. Tá áit lárnach ag teangacha i gcuraclam na scoile agus tá traidisiún láidir Gaeilge sa cheantar. Múintear teangacha eorpacha do na daltaí sna h-ardranganna.

Currently the school has a staff of 5 mainstream teachers, 1 learning support teacher and 1 resource teacher for pupils with learning and special needs.  There is also a special needs assistant and a part-time learning support/resource teacher.  The school also employs a part-time secretary, a part-time caretaker and a cleaner.

The ethos of the school is Catholic and Christian but every effort is made to welcome children of other faith beliefs and to have them participate within the school community in a fully inclusive  and mutually respectful manner.  The school is under the patronage of the Catholic Bishop of Killaloe.  It is a fundamental precept of the school that all children in the school are equally valued and cherished irrespective of background, creed, colour or gender.